Miejsca

Zdjęcia w podróży, ze spotkań i wydarzeń.

Japonia ’18

Toskania ’19

Pilichowice ’20

Las Młochowski ’21

Bałtyk’21

Wenecja ’22

Siedmiogród ’23

Japonia ’24

Dookoła Bałtyku ’24