Las Młochowski –  Październik 2021

Pod koniec października słońce pięknie świeciło. Drzewa straciły już większość liści, a te, które pozostały dawały taki efekt, przepuszczając promienie słoneczne.