Siedmiogród –  sierpień 2023

Wyprawa do krainy saskich kościołów warownych dojrzewała 19 lat. W końcu doszła do skutku, w motocyklowym wydaniu.